ARVONI

Kaiken toimintani selkärankana on lempeä, vastuuntuntoinen ja turvallinen läsnäolo, kuuntelu, tilan avaaminen ja salliminen kaikelle sille, mikä on ja haluaa ilmentyä sekä syväekologinen näkemys kaikkeudesta.

Lisäksi näkemykseni maailmasta rakentuu seuraaville arvoille:* SYVÄ LUONTOYHTEYS*

Ihminen on osa luontoa, osa ekosysteemiä, ja siten vaikutamme toiminnallemme kaikkeen. Olemme pohjimmiltaan samanarvoisia kaikkien muiden elämänmuotojen kanssa, emme arvokkaampia luonnon herroja, mutta emme myöskään muuta luontoa vähempiarvoisia. Sisäinen ja ulkoinen luonto ovat heijastumia toisistaan, kaikki luonnon pääelementit (maa, vesi, ilma ja tuli) ovat ihmisessäkin emmekä voi elää ilman niitä. Emme lopulta ole erillisiä puista, sammaleista, meristä, järvistä ja joista, tuulesta, tulesta, auringosta ja kuusta, vaan osa luonnon kiertokulkua.
Tämän syvän luontoyhteyden sisäistäminen on portti elämää ja elämä-kuolema-elämä -sykliä sen kaikissa muodoissaan kunnioittavaan olemiseen, avain kestävämpään elämään tällä pallolla, elämän mysteerin kokemiseen ja kunnioittavaan, rakkaudelliseen, vastavuoroiseen suhteeseen kaiken kanssa.

*ELÄMÄN VIISAUDEN KUNNIOITTAMINEN*

Emme voi koskaan tietää, mitä toinen ihminen kantaa, mikä on hänet tuonut juuri tähän hetkeen, mikä on hänen lahjansa ja viisautensa tähän maailmaan, ennen kuin syvennymme kuuntelemaan häntä, kuulemaan sanojen taakse, olemaan läsnä sille mikä tässä hetkessä ilmentyy. Jokaista meistä liikuttaa elämän viisaus, vaikka olisimme hautautuneet uskomuksiimme, ajatuksiimme, tarinoihimme. Myötätuntoiset silmät ja läsnäolevat sydämestä juurensa saaneet korvat ja kädet tuovat esiin tuota elämän viisautta, ei ulkopuolelta tulevat neuvot, kommentit ja ohjeet siitä, miten kannattaa ajatella, tehdä ja toimia.


*YHDENVERTAISUUS JA MONIMUOTOISUUS*

Elämä on lahja, kaikessa monimuotoisuudessaan ja kirjossaan. Elämä voi hyvin monimuotoisena, oli kyse ekosysteemistä, kulttuurista, ihmisestä tai hänen kansallisuudestaan, taustoistaan, tunteistaan, seksuaalisuudesta. Koen tärkeäksi, että elämä saa ilmentyä kunkin ihmisen kautta niinkuin se muita vahingoittamatta haluaa ilmentyä.

*LAHJATALOUS*

Haluan olla osana purkamassa nykyisen taloudellisen systeemimme aiheuttamaa eriarvoisuutta. Kilpailuun ja yksilökeskeisyyteen, voittoon, jatkuvaan kasvuun ja hyötyajatteluun perustuva rakenne ei ole elämää tukevaa ja luonnonmukaista. Monet alkuperäiskansat ovat eläneet lahjatalouden periaatteella, jossa ei ole tärkeintä se, että minä saan, vaan että koko yhteisö voi hyvin. Lahjatalous perustuu hyötyjen sijaan tarpeiden täyttämiselle ja pyyteettömään antamiseen. Oman toimintani hinnoittelussa pyrin edistämään lahjatalouden periaatteita, vaikka täysin pelkän lahjatalouden varassa on vaikea elättää itseään, ainakin toistaiseksi. Tutustun ja tutkin edelleen lahjataloutta ja sen mahdollisuuksia.

*SYSTEEMIAJATTELU*

Olemme aina osa systeemiä, systeemeitä. Yksilökeskeinen kulttuuri ja erillisyys on osin harhaa. Systeemit vaikuttavat meihin, me vaikutamme niihin, vaikka kuinka ajattelisimme kaiken olevan itsestä kiinni. Olemme osa ekosysteemiä, perhesysteemiä, sukua, yhteisöä ja yhteiskuntaa, kulttuuria johon olemme kasvaneet. Kannamme kehossamme paitsi omia kokemuksiamme, myös sukulinjojemme kautta tulevia energioita sekä kollektiivisia, koko kansankuntaa koskettaneita kokemuksia. Samoin yhteiskuntarakenteet ja jokaisen lähtökohdat, ne eväät, jotka on saanut matkalleen, vaikuttavat siihen, millaista matkantekomme on.

Toteutumaton elämän energia, tukokset, käsittelemättömät tunteet ja traumat siirtyvät sukupolvelta toiselle ja vaikuttavat myös tässä hetkessä. Kunnes joku ottaa asiakseen kohdata sen, mitä ei aikanaan ollut mahdollista kohdata ja käsitellä, tuoda valoon. Tehdessämme omaa sisäistä matkaa, tuodessamme valoon varjojamme, vapautamme myös esivanhempiemme taakkoja. Elämällä on ihmeellinen tapa silti toteutua ja yllättää, joten kaikki voi olla mahdollista, mutta vain sinusta itsestäsi ei ole kiinni se, mitä tapahtuu elämässäsi, miten elämä toteutuu kauttasi.


*ESIVANHEMPIEN KUNNIOITUS*

Olemme osa esivanhempien ketjua, jatkumoa, joka käsittää paitsi omat sukulinjamme, myös koko kehityskaaren meren alkueläimestä, yksittäisestä solusta ihmiseläimeksi, siis koko luonnon ja maapallon. Olemme osa elämän ketjua, maapallo on esiäitimme.
Tulla hyväksi esivanhemmaksi. Siinä suuntaa elämälle.
Elää niin, että jälkipolvienkin – olivat he sitten meidän ihmislasten, eläinlajien tai vaikka puiden ja kasvien jälkeläisiä – on hyvä elää.